ahli-ahli lembaga pengarah (ALP) syarikat

Bagaimanakah ahli-ahli lembaga pengarah (ALP) syarikat mengundi?

Syarikat sendirian berhad. Bagaimanakah ahli-ahli lembaga pengarah (ALP) syarikat mengundi?+ Apabila Chairman syarikat sendirian berhad hendak membuat sesuatu keputusan, dia akan bertanya pendapat semua ALP. Sebagai contoh Chairman mahu syarikat membeli sebuah lori. Chairman tanya semua ALP apakah mereka setuju.+ Apabila ALP setuju, bermakna ALP sudah 'setuju' dengan cadangan pembelian lori itu.+ Kemudian Chairman mengarahkan company secretary supaya menyediakan dokumen yang disebut 'resolusi lembaga pengarah' (RLP) berkenaan pembelian lori itu.+ Apabila ...

Read More
Dividen Syarikat

Dividen Syarikat

Dividen Syarikat Syarikat sendirian berhad wajib membayar dividen kepada pemegang-pemegang sahamnya.+ Jumlah dividen yang diterima oleh pemegang saham adalah tertakluk kepada jumlah saham yang dimilikinya.+ Semakin banyak sahamnya, semakin banyak dividen yang diterimanya.+ Dividen hanya perlu dibayar apabila syarikat membuat keuntungan. Jika syarikat rugi, dividen tidak dibayar.+ Dividen dikeluarkan selepas akaun syarikat diaudit.+ Tidak semua keuntungan perlu dikeluarkan sebagai dividen.+ Dividen dibayar selepas ditolak jumlah cukai syarikat.+ Mesyuarat ALP syarikat akan ...

Read More